Een VOG aanvragen kan als u werk zoekt. Vaak wil de organisatie dat u een VOG aanlevert voordat u wordt aangenomen. De organisatie kan dan zien dat u goed met de doelgroep of de gegevens binnen het bedrijf om kunt gaan zonder enig misbruik te maken zoals diefstal, oplichting, verantwoordelijk omgaan met vertrouwelijke gegevens etc. De VOG bewijst dat u in de meest recente periode van 4 jaar of voor onbepaalde tijd geen (ernstige) strafbare feiten heeft gepleegd waarvoor u bent opgepakt en veroordeeld. U krijgt altijd een VOG als Justis geen strafbare gegevens over u heeft. Ook bij een sepot wordt in de meeste gevallen een VOG verstrekt. Deze verklaring krijgt u per post en Justis hanteert enkele dagen tot weken voor de beslissing. Er wordt puur naar beroepsrelevantie gekeken. 

VOG Regelen 

Hoe werken VOG aanvragen? Optie 1 is om de VOG aan te vragen via internet. U moet hiervoor een geactiveerde DiGID account hebben en bij de gemeente ingeschreven staan. Niet Nederlanders kunnen direct via Justis de VOG regelen. Via internet is de snelste manier. Zodra uw werkgever de VOG klaar heeft gezet betaald u via Ideal de kosten. U krijgt dan een aanvraag bevestiging van Justis. Optie 2 is om de aanvraag via het gemeentelijke loket te voltooien. Uw werkgever moet hiervoor eerst het aanvraagformulier voor de VOG compleet invullen. Tevens moet u uw ID bewijs ook meenemen. 

Screening op profielen 

Naast acht algemene screeningsprofielen zijn er ook voor ieder beroep nog specifieke screeningsprofielen. Belangrijk is dat, indien er een veroordeling heeft plaatsgevonden er naar relevantie en omstandigheden wordt gekeken. Als Justis het niet verwantwoord vind om u een VOG te geven zal dit kenbaar worden gemaakt om de VOG te weigeren. Elk profiel heeft risico’s. Geld, goederen, personen, diensten, processen en bedrijfsaansturing zijn enkelen van deze profielen waarbij Justis kijkt of het verantwoordt is om de VOG voor een specifieke beroepsgroep af te geven. Zodra de persoon een VOG heeft kan deze vertrouwd aan de slag met bijvoorbeeld informatiesystemen waar vertrouwelijke persoonsgegevens instaan of werken met maatschappelijk kwetsbare personen. U wordt geacht integer te zijn. Het doel van de VOG is om criminelen buiten belangrijke beroepssectoren te houden. 

Tijd en geldigheid VOG aanvragen 

Een VOG afgifte kan een paar weken duren. Het duurt vaak wat langer als Justis het nodig vind om onderzoek te doen. Dit is nodig als er een strafbaar feit op uw strafblad (JDS) staat. Als er geen enkel strafbaarfeit over u bekend is krijgt u direct een VOG. Er worden dan ook geen screeningsprofielen geraadpleegd.