Vanaf je achttiende levensjaar ben je handelsbekwaam. Dit houdt in dat je vanaf deze leeftijd zelfstandig toestemming kan geven voor het verrichten van rechtshandelingen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het sluiten van contracten of het aangaan van samenwerkingen. Echter kan niet iedereen dit en is hier hulp voor nodig. De wet heeft voor deze mensen een aantal maatregelen opgesteld, waaronder bewind. 

Bewind

In het geval wanneer iemand wel handelsbekwaam is kan het voorkomen dat diegene alsnog onder bewind wordt gesteld. Vaak is er in deze situatie ook een nauwe samenwerking tussen de bewindvoerder en onderbewindgestelde. Wanneer het geld bijvoorbeeld onder een bewindvoerder in Enschede staat, beheert deze bewindvoerder het vermogen. Dit kun je onder andere laten doen door Met ‘n Klik. De bewindvoerder zorgt er dit geval ook voor dat de waarde van goederen hun waarde behouden. 

Curatele

Een stap verder is curatele. Dit houdt in dat iemand handelingsonbekwaam is en dat diegene niet zelfstandige keuzes kan maken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer iemand verstandelijk gehandicapt is. Een curator beslist in dit geval wat er gebeurt met onder andere het geld, verzorging of behandeling van de desbetreffende persoon. 

Mentorschap

Bij mentorschap krijgt iemand die meerderjarig is begeleiding met keuzes over niet-financiële zaken. Een mentor wordt ingezet als gevolg van een (tijdelijke) geestelijke of lichamelijke belemmering. In dit geval gaat het onder andere over keuzes met betrekking tot verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Een mentor is er om advies te geven en te bemiddelen in moeilijke situaties.